Οι ορυκτές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, το λίθιο, το κοβάλτιο και το αλουμίνιο είναι πολύτιμοι φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σχεδόν στα πάντα γύρω μας. Είναι απαραίτητες για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, την ανάπτυξη τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, κ.α. Όλα βασίζονται στην επάρκεια και τον ομαλό εφοδιασμό αυτών των κρίσιμων και στρατηγικών πρώτων υλών.
Η αυξανόμενη ζήτηση αυτών των κρίσιμων για την ενεργειακή μετάβαση μετάλλων δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να καθιερωθεί ως μια νέα πηγή εφοδιασμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτό, διότι η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο σε ορυκτούς πόρους υπέδαφος, με μεγάλο ποσοστό αυτού του πλούτου να εντοπίζεται στη ΒΑ Χαλκιδική, όπου η αξία των συνολικών αποθεμάτων συνολικά αποτιμάται στα 72 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας υλοποιείται μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη Ελλάδα, όπου η Ελληνικός Χρυσός επενδύει σε ένα στρατηγικής σημασίας έργο –το μεταλλευτικό έργο των Σκουριών– που θα συμβάλει καθοριστικά στην εθνική και ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ). Έχοντας πλέον εξασφαλίσει τόσο τη χρηματοδότηση όσο και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις, το έργο των Σκουριών εισέρχεται σε φάση κατασκευαστικής ολοκλήρωσης διάρκειας 2,5 ετών, ώστε στο δεύτερο μισό του 2025 να ξεκινήσει την εμπορική λειτουργία του.

Κατά τη διάρκεια του κατασκευαστικού έργου και για τις ανάγκες αυτού, θα δημιουργηθούν περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας, ενώ οδεύοντας προς την εμπορική λειτουργία του μεταλλείου, οι θέσεις απασχόλησης που θα αφορούν αμιγώς τη μεταλλευτική δραστηριότητα θα ανέλθουν σε 1.400 νέες, μόνιμες και καλά αμειβόμενες που έρχονται να προστεθούν στις υπάρχουσες 1.500 που η εταιρεία διατηρεί για την κάλυψη των σημερινών της αναγκών.
Με την ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία για τις ΟΠΥ να κατατάσσει τον χαλκό στα στρατηγικά και κρίσιμα μέταλλα, η σημασία της ανάπτυξης του έργου των Σκουριών αποκτά άλλη διάσταση, καθώς στο παγκοσμίου κλάσης κοίτασμα χαλκού και χρυσού στις Σκουριές υπάρχουν βεβαιωμένα αποθέματα 740.000 τόνων χαλκού και 3,6 εκατομμυρίων ουγκιών χρυσού. Η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που δημιουργεί η ολοένα και αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση σε χαλκό, τροφοδοτώντας μάλιστα την εφοδιαστική αλυσίδα με αποθέματα που εξορύσσονται εντός ευρωπαϊκού εδάφους.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το έργο είναι σχεδιασμένο με τα υψηλότερα σχεδιαστικά πρότυπα σε επίπεδο λειτουργίας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες όπως αυτή της Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων και την Παράλληλη Αποκατάσταση, θα εξασφαλίζεται μέγιστη περιβαλλοντική προστασία με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Στην πλήρη ανάπτυξή της, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει τη δυναμική να καταστήσει την Ελλάδα 3η παραγωγό χώρα χρυσού στην Ευρώπη ενισχύοντας το γεωστρατηγικό της ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύοντας περαιτέρω το εξαγωγικό της έργο, με πολύπλευρα οφέλη τόσο για το λιμάνι Θεσσαλονίκης -σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα κοντέινερ-, όσο και τις τοπικές μεταφορικές εταιρείες.
Συγχρόνως θα ξεκλειδώσει σημαντικά οφέλη για τη χώρα και την τοπική κοινωνία, αποτέλεσμα της ήδη πραγματοποιθείσας επένδυσης ύψους 1,3 δισ. δολαρίων, αλλά και των πρόσθετων επενδύσεων 1,9 δισ. δολαρίων που θα συνεισφέρουν έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο περί τα 2 δισ. ευρώπρομήθειες από ελληνικές επιχειρήσεις άνω των 4 δισ. ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια ζωής του μεταλλείου θα επενδυθούν 80 εκατ. δολάρια σε έργα τοπικής ανάπτυξης, που θα επενδυθούν με τρόπο εμπροσθοβαρή, με σκοπό να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και την ανάπτυξη της περιοχής.