Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική πτώση κατέγραψε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), το περασμένο επταήμερο, σημειώνοντας νέο χαμηλό, αυτή τη φορά 346 εβδομάδων.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Μαρτίου και 5 Απριλίου ανήλθε στα €34,36/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 18,81% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €130,00/MWh και στα €2,00/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Δευτέρα, 30 Μαρτίου, φτάνοντας τα €42,78/MWh. 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η ζήτηση ηλεκτρισμού δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά (-1%) σε επίπεδο εβδομάδας, αλλά παρουσιάστηκε μειωμένη κατά 7%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους. Οι μειωμένες τιμές, τόσο των ρύπων, όσο και του φυσικού αερίου, είχαν την επίδρασή τους πάνω στην ΟΤΣ, η οποία δέχτηκε ισχυρή πίεση και από τις χαμηλές τιμές που επικρατούν στις γειτονικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι μονάδες φυσικού αερίου κάλυψαν το 34% της ζήτησης, ακολουθούμενες από τις καθαρές εισαγωγές και τις ΑΠΕ με 29% και 28% αντίστοιχα, ενώ οι λιγνίτες και τα νερά κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα.
Οι μεν λιγνίτες, με 52 GWh στην προημερήσια αγορά, είδαν τη συνεισφορά τους στο μίγμα καυσίμου να περιορίζεται στο 6%, ενώ τα νερά, παρά το υψηλό 10 εβδομάδων που σημείωσαν, κάλυψαν μόλις το 3% της ζήτησης.