Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα Φ/Β συστήματα του προγράμματος Net Metering που έχει δημιουργηθεί έως σήμερα στην Ελληνική επικράτεια.
Το μεγάλο αυτό έργο πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Antipollution Α.Ν.Ε. και υπό την επίβλεψη της εταιρείας GREEN A.E. Η Antipollution Α.Ν.Ε., είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης αποβλήτων ναυτιλίας, όσον αφορά στα στερεά απόβλητα πλοίων.
Η GREEN A.E. αποτελεί μία από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με δραστηριότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Φ/Β σύστημα το οποίο κατασκευάστηκε στις στέγες των εγκαταστάσεων  της Antipollution Α.Ν.Ε στον Ασπρόπυργο, είναι ισχύος 200kW. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη συγκεκριμένη επένδυση, το 40% της κατανάλωσης ενέργειας του εργοστασίου της Antipollution στο οποίο και εγκαταστάθηκε το έργο, θα προέρχεται πλέον από πράσινη ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι εκπομπές ρύπων καθώς και το αποτύπωμα του εργοστασίου.
Για την ολοκλήρωση του έργου χρειάστηκαν 3 εβδομάδες. Την ανάπτυξη και επίβλεψη του έργου υλοποίησε η Easy Power Α.Ε., ενώ την μελέτη και την κατασκευή ανέλαβε η Entec Contractors Α.Ε. μέλος του ομίλου Entec Group of Companies. Για την εγκατάσταση του Φ/Β χρησιμοποιήθηκαν  690 Φ/Β πλαίσια υψηλής απόδοσης με μονοκρυσταλλικές κυψέλες της FLEX, 6 αντιστροφείς Fronius ECO και σύστημα στήριξης αλουμινίου της Metaloumin, με στόχο τη βελτιωμένη απόδοσή του. Η ποιότητα κατασκευής είναι άριστη, ενώ έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην λεπτομέρεια και τήρηση των αυστηρότερων προτύπων και προδιαγραφών.
Ο όμιλος αδελφών Βασιλειάδη στον οποίο ανήκουν οι εταιρείες Antipollution και GREEN, έχοντας επίγνωση της ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και την κοινωνία  έχει θέσει την εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού του σχεδιασμού. Ο πρόεδρος και ιδρυτής των εταιρειών κ. Βύρωνας Βασιλειάδης θέλει να συνεφέρει στην πράξη, μέσω των εταιρειών του, για μια καλύτερη κοινωνία και ένα πιο καθαρό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό και επενδύει διαρκώς στην ενέργεια  από ανανεώσιμες πηγές και δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που στοχεύουν στην κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όλων μας.
Πρωτεύον μέλημα των εταιρειών είναι η πράσινη ανάπτυξη και το μικρότερο δυνατό ενεργειακό αποτύπωμα. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, έθεσε στην πράξη τον στόχο του δίνοντας παράδειγμα ελπίδας για ένα πράσινο μέλλον.