Στις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων αναφέρεται η WWF επικαλούμενη νέα έκθεση η οποία συντάχθηκε από τους Overseas Development Institute (ODI), Friends of the Earth (FoE) Ολλανδίας και το Climate Action Network (CAN). Η έκθεση αναλύει τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) των κρατών μελών της ΕΕ και αποκαλύπτει πως παρά τις δεσμεύσεις τους, κανένα από τα ευρωπαϊκά αυτά κράτη δεν θέτει χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα.
Σύμφωνα με την έκθεση, έξι κράτη μέλη (Βουλγαρία, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) ισχυρίζονται ότι δεν εφαρμόζουν επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκαλύψει ότι όλες οι χώρες της ΕΕ παρέχουν κάποιας μορφής επιδοτήσεις.
Μάλιστα, το Ηνωμένο Βασίλειο δαπανά το μεγαλύτερο ποσό από κάθε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ , καθώς χορηγεί €12 δισεκ. ευρώ μέσα από φοροαπαλλαγές και μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Την ίδια στιγμή και παρά τις υποδείξεις τις επιστήμης για άμεση αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050, η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε χώρες της ΕΕ που μαζί με την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Σλοβενία σχεδιάζει την παροχή νέων επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα.
Συγκεκριμένα, το ελληνικό ΕΣΕΚ προβλέπει ότι θα δοθούν επιδοτήσεις για την αντικατάσταση των καυστήρων θέρμανσης πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου, πράγμα που σημαίνει ότι ο κτιριακός τομέας της χώρας μας θα εγκλωβιστεί στη χρήση φυσικού αερίου για δεκαετίες και θα απομακρυνθεί περισσότερο από τον στόχο κατασκευής κτιρίων μηδενικών εκπομπών, αντί να δοθεί προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε άλλες εναλλακτικές όπως είναι οι αντλίες θερμότητας.
 Επιπλέον, εκτός από την Ελλάδα, η Πολωνία σχεδιάζει επιδοτήσεις για την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου και τη χρήση υγροποιημένου αερίου για τις μεταφορές.
Η έκθεση καλεί κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να καταγράψει με σαφήνεια όλες τις επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα και να ενσωματώσει ένα σχέδιο απόσυρσης των επιδοτήσεων αυτών στα επιμέρους ΕΣΕΚ, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στην τελική τους μορφή μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως ορίζεται από το νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια.
«Μελέτη του WWF Ελλάς ανέδειξε ότι την τελευταία δεκαετία 15,4 δισεκ. ευρώ από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων έχουν δοθεί για άμεσες ή έμμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Το ΕΣΕΚ στην παρούσα του μορφή προβλέπει 6 δισεκ. ευρώ για νέες επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να υπολογίζουμε τις έρευνες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων αλλά και τις επιδοτήσεις, οι οποίες υπολογίζονται σε πάνω από 1 δισεκ. ευρώ ετησίως. Ήρθε η ώρα η ελληνική ενεργειακή πολιτική να ευθυγραμμιστεί με την επιστήμη και να ενσωματώσει τον στόχο της συγκράτησης της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό. Αν ποντάρουμε στην αντικατάσταση του λιγνίτη από το φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα εγκλωβιστεί για δεκαετίες στα ορυκτά καύσιμα και θα παραμείνει μακριά από κάθε στόχο για μηδενισμό των εκπομπών της πριν από το 2050», δήλωσε ο υπεύθυνος τομέα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής του WWF Ελλάς, Σταύρος Μαυρογένης.
Το WWF Ελλάς καλεί την Κυβέρνηση να προωθήσει ένα γενναία αναβαθμισμένο ΕΣΕΚ, το οποίο θα προτάσσει την απελευθέρωση της χώρας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσα από την απόσυρση λιγνιτικών μονάδων και τον μηδενισμό των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, με παράλληλες ισχυρές πολιτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ και ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς.