Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αύξηση σημείωσε η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) την περασμένη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η μέση ΟΤΣ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 26 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα €65,47/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 10,68% από τη μέση ΟΤΣ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΟΤΣ να διαμορφώνονται στα €83,10/MWh και στα €42,15/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΟΤΣ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την Τετάρτη, 28 Αυγούστου, φτάνοντας τα €70,98/MWh.

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η σημαντική άνοδος της μέσης ΟΤΣ την περασμένη εβδομάδα οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης κατά 53 GWh (+5%) σε εβδομαδιαίο επίπεδο και κυρίως στη μεγάλη πτώση των καθαρών εισαγωγών (-102 GWh ή -52%) λόγω των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καθαρές εισαγωγές έφτασαν τις 93,5 GWh την περασμένη εβδομάδα, αποτελώντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 31 εβδομάδων.