Αρχές Ιανουαρίου 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξέδωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία εντάσσεται και η 1η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Ανατολικού Τομέα Π.Ε. Θες/νίκης».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας: 
α) 128.200 tn / έτος σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.), εξυπηρετώντας τους Δήμους του Ανατολικού Τομέα της ΠΚΜ (μέρος της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και το σύνολο της Π.Ε. Χαλκιδικής) και
β) 22.000 tn / έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), εξυπηρετώντας τον Δήμο Θέρμης και το 65% του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Το έργο χωροθετείται στη θέση «Άγιος Αντώνιος» της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Το έργο, το οποίο είναι αρμοδιότητας του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, αδειοδοτήθηκε σε συμβατότητα με το ισχύον ΠΕΣΔΑ και λύνει οριστικά το πρόβλημα χωροθέτησης που υπήρχε στο παρελθόν.
Η ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι – Μελετητές έχει αναλάβει τη μελετητική ωρίμανση του έργου, η οποία αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να προταθεί ως ώριμο έργο για ένταξη στο ΕΣΠΑ και να δημοπρατηθεί το 2020.
Λίγα λόγια την εταιρεία ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι – Μελετητές:
Η ΕΠΤΑ (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:
  1. Μελέτες Ωρίμανσης – Υπηρεσίες Συμβούλου
  2. Στερεά Απόβλητα
  3. Υγρά Απόβλητα και Υδάτινοι Πόροι
  4. Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
  5. Βιομηχανία και Περιβάλλον
  6. Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη