Υπογράφηκε, την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων-ΑΕΠΟ- για τον ΑΗΣΜ-Α (Μονάδα 3) που τροφοδοτεί με τηλεθέρμανση το Δήμο Μεγαλόπολης, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης, Κ. Γίδης.
Οι περιβαλλοντικοί όροι των ΑΗΣΜ-Α (Μονάδα 3) και ΑΗΣΜ-Β (Μονάδα 4) είχαν ακυρωθεί με τις αντίστοιχες Αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ΣΤΕ Ε΄ 1606/2019/06.02.2019 και ΣΤΕ Ε1607/2019/06.02.2019, με αποτέλεσμα να τεθούν και οι δύο παραπάνω μονάδες εκτός λειτουργίας.
Πιο συγκεκριμένα ο ΑΗΣΜ-Α (Μονάδα 3) τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 03.10.2019 και ο ΑΗΣΜ-Β (Μονάδα 4) στις 05.10.2019.
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΔΕΗ Α.Ε., των στελεχών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον ΑΗΣΜ-Β (Μονάδα 4) στις 23.10.2019 και τέθηκε σε λειτουργία από τις 24.10.2019, ενώ για τον ΑΗΣΜ-Α (Μονάδα 3) εγκρίθηκαν στις 07.11.2019 και από τις 08.11.2019 είναι διαθέσιμη για λειτουργία.