Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), χορήγησε στην εταιρεία ΑΟΤ ΕΝERGY BELGIUM, Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με ισχύ 100 MW.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα ενεργειακά commodities εμπορευόμενη προϊόντα όπως πετρέλαιο και παράγωγά του, ανανεώσιμα καύσιμα, πετροχημικά, φυσικό αέριο, LNG και άνθρακα. Η εταιρεία έχει παρουσία με γραφεία σε Ασία, Ευρώπη και Βόρειο Αμερική.