Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, έπειτα από αίτηση που είχε υποβάλει στη ΡΑΕ από τον Μάρτιο του 2017, εξασφάλισε η Πετρογκάζ, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Η εταιρία που έχει παρουσία στην Ελλάδα για περισσότερα από 65 χρόνια δραστηριοποιούμενη στην αγορά του LPG είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση στη ΡΑΕ ήδη από τον Μάρτιο του 2017, ενώ σχεδιάζει την επέκταση της στην ευρύτερη αγορά της ενέργειας. 
Να σημειωθεί ότι η Πετρογκάζ ανήκει κατά 88.01% στην εταιρεία Veroniki Holding SpA και κατά 11.99% στην Daniela Veronica Gusa de Dragan. Η άδεια προμήθειας αφορά ισχύς 250 MW και εκτείνεται στα 20 χρόνια διάρκειας, όπως αναγράφεται στην σχετική απόφαση της Αρχής.
Δείτε την απόφαση εδώ