Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εξέδωσε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,95 MW, στη θέση «Ρέμα Βαλόρεμα» της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, Δήμου Λαμιέων, Περιφερειακής Ενότητας, Φθιώτιδος.
Το έργο αναπτύσσεται από την εταιρεία LICHAS Ε.Ε., ενώ η άδεια ισχύει για χρονικό διάστημα 25 ετών, όπως αναφέρει η σχετική απόφαση της ΡΑΕ.