Άδεια για πλωτή μονάδα αποθήκευση φυσικού αερίου έλαβε η Motor Oil, μετά και την έγκρισή της, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 
Η άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου με FSRU, χορηγείται συγκεκριμένα στην εταιρεία με το διακριτικό τίτλο ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α. Ε., η οποία ανήκει κατά 100% στον όμιλο Motor Oil.