Παραγγελίες για έργα αιολικής ενέργειας συνολικού ύψους 10.691 MW έλαβε το 2017 η Vestas σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας της έκθεσης.
Συγκεκριμένα, οι παραγγελίες ανά τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν ως εξής: 2.049 MW κατά το α’ τρίμηνο από χώρες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν η Γερμανία, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ, 2.667 MW το β’ τρίμηνο, 2.615 MW και 3.360 MW το γ’ και δ’ τρίμηνο, αντίστοιχα.
Η εταιρεία έλαβε παραγγελίες από περισσότερες από 15 χώρες το 2017, η τελευταία από τις οποίες προήλθε από την Ινδία, την τελευταία ημέρα του έτους.