Η εταιρεία ΑΕΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σφράγισε την είσοδό της στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) άδεια προμήθειας ηλεκτρικής…

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Πρότυπης Σύμβαση Σύνδεσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από τους αντίστοιχους…

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πρόταση για την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ…

Πρόστιμα και ποινική δίωξη για τις ρευματοκλοπές συμπεριλαμβάνουν οι τελικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε φύλλο…