Άναψε το «πράσινο» φως για την υλοποίηση του έργου επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που σηματοδοτεί την…

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "κατασκευή συνοδών έργων αφαλάτωσης Κιμώλου", προϋπολογισμού 560.000,00 Ευρώ.…

Διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων επεξεργασίας έχει προκηρύξει η ΕΥΔΑΠ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην…