Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "κατασκευή συνοδών έργων αφαλάτωσης Κιμώλου", προϋπολογισμού 560.000,00 Ευρώ.…

Διαγωνισμό για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων επεξεργασίας έχει προκηρύξει η ΕΥΔΑΠ. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού, στη βελτίωση της λειτουργικότητας και στην…