Η GASTRADE Α.Ε., η πρώτη εταιρεία που απέκτησε Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, παρουσιάζει στη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τη ναυτιλία,…

Συνεργαζόμενες μαζί, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα μπορούσαν να ελαχιστοποιήσουν σημαντικά τις προκλήσεις και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την επίτευξη ενός μέλλοντος ηλεκτρικής…

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση με θέμα την ασφάλεια του ελληνικού ενεργειακού συστήματος με αφορμή την ενεργειακή κρίση του περασμένου χειμώνα.…