fronius
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της έκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΑΠΟΦ. ΡΑΕ 589/2016, ΦΕΚ Β΄487/2017, εφεξής ο «Κώδικας») για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου (Δίκτυο Διανομής Αττικής, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας και Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος), κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 (β) του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015), θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο 1ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, κατόπιν εισηγήσεως των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και περαιτέρω τεχνικής και νομικής επεξεργασίας από τη ΡΑΕ.

Σημειώνεται ότι κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υπέβαλε ξεχωριστή εισήγηση στη ΡΑΕ (βλ. τρία επισυναπτόμενα κείμενα). Εν συνεχεία, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε τις προτάσεις των τριών Διαχειριστών και θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τις προτάσεις που έχει κάνει κατ’αρχήν δεκτές, καθώς και τις πρόσθετες προτάσεις της σε ενιαίο κείμενο. Οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση μπορούν να ενημερωθούν για τις προτάσεις των Διαχειριστών, καθώς και τις προτάσεις της ΡΑΕ, όπως επίσης και τους λόγους που έγιναν /δεν έγιναν δεκτές στο κείμενο με Τίτλο «Πρόταση ΡΑΕ» με ειδική σήμανση (παρακολούθηση αλλαγών -track changes).

Συνοπτικά, αναφέρονται οι σημαντικότερες προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα από τους Διαχειριστές ως εξής:

(1) Άρθρο 13: Προτείνονται μικρές αλλαγές στη μεθοδολογία και διαδικασία έγκρισης των Επικουρικών Υπηρεσιών.

(2) Άρθρο 17: Θεωρείται αναγκαίο και προτείνεται το ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ως το κύριο μέσο επικοινωνίας του Διαχειριστή με τους Χρήστες Διανομής.

(3) Άρθρο 27: Σχετικά με την εκτέλεση νέων έργων σύνδεσης, προτείνεται η απαλοιφή της παραγράφου 1.

(4) Άρθρο 37: Αναπτύσσεται η διαδικασία αίτησης εξαίρεσης της αναπροσαρμογής της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας του Σημείου Παράδοσης λόγω υπέρβασής της. Επίσης, δίνεται δικαίωμα δήλωσης Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας μικρότερης του 80% της περσινής μέγιστης σε ειδικά τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

(5) Άρθρο 42: Αναπτύσσεται η διαδικασία των Δηλώσεων.

(6) Άρθρο 43: Σε συνέχεια της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ 239/2017, ΦΕΚ Β’ 1549/05.05.2017), προτείνεται τροποποίηση του εν λόγω άρθρου προκειμένου να περιλάβει τη μεθοδολογία της παραγράφου 4 του άρθρου 42Δ του Προσαρτήματος του Κώδικα ΕΣΦΑ.

(7) Άρθρο 44: Σχετικά με την αριθμητική τιμή της Φαινόμενης Ποσότητας προτείνεται να μην ενταχθεί στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, αλλά να αναρτάται στην Ιστοσελίδα των Διαχειριστών.

(8) Άρθρο 58: Προτείνεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Δικτύων Διανομής να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 15.00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr. Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Συνημμένα αρχεία

Πρόταση ΡΑΕ 

Πρόταση ΔΕΔΑ 

Πρόταση ΕΔΑ Αττικής

Πρόταση ΕΔΑ ΘΕΣΣ