Τη 18η Απριλίου θα διεξαχθεί η επόμενη δημοπρασία ΝΟΜΕ σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ.  Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Λειτουργού αναφέρει:
«Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 1091/2017, ΡΑΕ 1097/2017, ΡΑΕ 82/2018 και ΡΑΕ 273/2018 ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της Δημοπρασίας «2018Α02» της 18ης Απριλίου 2018.
Η Δημοπρασία «2018A02» θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «2018Α02» ΤΗΣ 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018».