ΛΑΓΗΕ: Εξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Ιουλίου 2017Συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017, με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 1.700 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 38.031,36€ (84% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο) όπως ανακοίνωσε ο ΛΑΓΗΕ.
Ο ΛΑΓΗΕ σημειώνει ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).